Skip to main content

ZUŠkoviny

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej Základnej umeleckej školy Bernolákovo.

Sme veľmi radi, že v tomto školskom roku pokračujeme už štvrtým ročníkom online časopisu našej ZUŠ – ZUŠkoviny. Časopis vznikol s cieľom poskytnúť spoločný priestor na prezentáciu tvorby a aktivít všetkých odborov. Vychádza každý polrok a je tvorený autorskými prácami našich študentov a pedagógov, ktorí sa chcú s čitateľmi podeliť o výsledky svojej práce, zážitky, skúsenosti, názory i radosti. Prijmite toto ich pozvanie a začítajte sa do najnovšieho zimného čísla.

Prajeme Vám príjemné a inšpirujúce čítanie a želáme krásne a požehnané vianočné sviatky! Nech sú plné lásky, pokoja a radosti v kruhu vašich blízkych! A takisto Vám želáme všetko len to najlepšie do celého nového roka 2024!


Po kliknutí na obrázok sa Vám v novom okne otvorí časopis.