Skip to main content

Tanečný odbor

Tanečný odbor na ZUŠ Bernolákovo sa teší obrovského záujmu, o čom svedčí jeho neustále stúpajúci počet žiakov. Základom výučby je odovzdať žiakom čo najširší záber z princípov klasického, ľudového, moderného a scénického tanca.

02 Tanecny odbor ZUS B 02 Tanecny odbor ZUS B 13 Tanecny odbor ZUS B

Počas školského roka žiaci jednotlivých ročníkov naštudujú tance, s ktorými vystupujú na mnohých verejných a výchovných koncertoch ZUŠ, ako aj na mimoškolských kultúrno-spoločenských akciách obce Bernolákovo (program pri príležitosti Dňa úcty k starším, MDŽ, Bernolákovského majálesu, Dňa matiek, Dňa obce a pod.).

06 Tanecny odbor ZUS B 05 Tanecny odbor ZUS B 10 Tanecny odbor ZUS B

Žiaci tanečného odboru spolupracujú pod vedením svojich pedagógov aj na projektoch ďalších odborov ZUŠ – v spolupráci s výtvarným odborom pripravuje tanečný odbor každoročne Tanečno-výtvarné popoludnie a žiaci tiež pravidelne účinkujú v inscenáciách literárno-dramatického odboru.

08 Tanecny odbor ZUS B 04 Tanecny odbor ZUS B 11 Tanecny odbor ZUS B