Aktivity v šk.r. 2019-2020


Október

8.10. o 18:00 Derniéra Namotaná - veľká sála KD
15.10. o 17:30
Interný koncert HO - zasadačka KD

November
12.11. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

December
3.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - veľká sála KD
10.12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - nemecký KD Bratislava
12.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
12.12. o 10:15 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD
12.12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
13.12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
13.12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
13.12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
15.12. o 15:00 Vianočný koncert - veľká sála KD

Január
21.1. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Február
11.2. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Marec
17.3. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD
29.3. o 17:00 Koncert učiteľov - veľká sála KD

Apríl
28.4. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Máj
12.5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD
16.5. o 18:00 I. premiéra divadelného predstavenia - veľká sála KD
17.5. o 18:00 II. premiéra divadelného predstavenia - veľká sála KD
24.5. o 17:30 Divadelný večer I. - veľká sála KD
25.5. o 9:00  Predstavenie pre ZŠ - veľká sála KD
25.5. o 10:15  Predstavenie pre ZŠ - veľká sála KD
25.5. o 11:30  Predstavenie pre ZŠ - veľká sála KD
27.5. o 17:30 Divadelný večer II. - veľká sála KD
29.5. o 10:00  Generálka tanečný večer - veľká sála KD
30.5 o 15:00 Tanečný večer - veľká sála KD
31.5. o 16:00 Záverečný koncert - veľká sála KD

Jún
1.-2.6. Talentové skúšky do ZUŠ - učebne školy
5.6. o 18:00
Deň obce - areál J.Popluhára
14.6. o 15:00 Absolventský koncert a výstava - zasadačka KD
16.6. o 17:30 Interný koncert - zasadačka KD
22.6. - 26.6. Výstava VO - učebne VO