Aktivity v šk.r. 2021-2022


September

28. - 30. 9.
Euro Pop Camp Handlová - Handlová

Október

12. 10. o 17:30
Interný koncert HO - Online

November
9. 11. o 17:30 Interný koncert HO - Online
20. 11 o 18:00 Sluha dvoch pánov – I. premiéra - veľká sála KD
21. 11 o 18:00 Sluha dvoch pánov – II. premiéra - veľká sála KD
22. 11 o 9:30 Sluha dvoch pánov – pre ZŠ - veľká sála KD
25. - 29. 11. Euro Pop Contest - Grand finále - Berlín

December
4. 12. o 17:00 Adventný spevácky koncert - veľká sála KD
7. 12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - veľká sála KD
9. 12. o 17:00 Spol. konc. so ZUŠ Vrbenského - nemecký KD Bratislava
16. 12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
16. 12. o 10:15 Výchovný koncert pre MŠ - veľká sála KD
16. 12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17. 12. o 9:00 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17. 12. o 10:15 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
17. 12. o 11:30 Výchovný koncert pre ZŠ - veľká sála KD
19. 12. o 16:00 Vianočný koncert - veľká sála KD

Január
22. 1. o 15:00, o 18:00 predstavenie LDO - veľká sála KD
25. 1. o 17:30
Interný koncert HO - Online
Február
22. 2. o 17:30 Interný koncert HO - Online

Marec
22. 3. o 17:30 Interný koncert HO - zasadačka KD

Apríl
26. 4. o 17:30
Interný koncert HO - Online

Máj
8. 5. o 16:00 Koncert ku Dňu matiek - veľká sála KD
21. 5. o 18:00 Činohra – I. premiéra - veľká sála KD
22. 5. o 18:00 Činohra – II. premiéra - veľká sála KD
24. 5. o 10:00 Výchovný koncert pre MŠ
28. 5 o 14:00 Tanečný večer - veľká sála KD
29. 5. o 16:00 Záverečný koncert - veľká sála KD

Jún
1. - 2. 6.
Talentové skúšky do ZUŠ - učebne školy
3. 6. o 18:00 Deň obce - areál J. Popluhára
7. 6. o 15:00 Absolventské skúšky - učebňa HN
12. 6. o 15:00 Absolventský koncert a výstava - Online
14. 6. o 17:30 Interný koncert - Online
24.6. o 18:00 Predstavenie Hľadaný Everest - veľká sála KD

© 2022 ZUŠ Bernolákovo