Pedagógovia hudobného odboru:

Mgr. Jarmila Bošková klavír - Riaditeľňa č. 106
Stanislava Čikelová spev -  Spevácka tr. č. 114, Akordeónová tr. č. 200
Mgr. Zuzana Čambálová akordeón - Akordeónová tr. č. 200
Mgr. Marta Hollá husle - Sláčiková tr. č. 112
Roman Hudec, DiS.art. flauta, trúbka, bicie nástroje - Bicie suterén
MgA. Zuzana Hudecová flauta, klarinet, saxofón - Dychová tr. č. 105
Jakub Chlepko, B.Mus husle - Dychová tr.č. 105, Sláčiková tr. č. 112, Akordeónová tr. č. 200
Mgr.art. Magdaléna Izakovičová violončelo - Spevácka tr. č. 114, Hud. náuka tr. č. 210/a
Mgr.art. Agnesa Janovičová, PhD. husle - Dychová tr. č.105, Sláčiková tr. č. 112
Želmíra Kovácsová klavír - Klavírna tr. č. 211/a
Andrej Kováč, DiS.art. flauta, hud. náuka, orchester - Dychová tr. č.105, Hud. náuka tr. č. 210/a
Roman Müller, DiS.art. spev - tr. č. 210/b
Mgr.art. Alen Petráš gitara - Gitarová tr. č. 201
Evamária Reichelová flauta - Dychová tr. č.112, 200, 210
Tomáš Sloboda, DiS.art. spev - LDO tr. č. 206
Mgr. Daniela Škottová klavír, korepetícia - Spevácka tr. č. 114, Klavírna tr. č. 116
Žofia Šoková, DiS.art. klavír - Klavírna tr. č. 116,  Klavírna tr. č. 211/a
Luka Vujović gitara - Gitarová tr. č. 201

Pedagógovia výtvarného odboru:

Bc. Marek Polgár - Trieda č. 132, Pavilón K
Mgr. Emília Steinhübelová - Trieda č. 132, Pavilón K

Pedagógovia tanečného odboru:

Jozef Manák - Trieda č. 205

Pedagógovia literárno-dramatického odboru:

Roman Müller, DiS.art. - Trieda č. 210/b
Tomáš Sloboda, DiS.art. - LDO trieda č.206
Mgr.art. Zuzana Spodniaková, PhD. - Trieda č. 210/b
© 2021 ZUŠ Bernolákovo