10. výročie založenia školy

Pamätný bulletin si môžete pozrieť TU.

ZUŠ Bernolákovo

Pedagógovia hudobného odboru:

Mgr. Jarmila Bošková klavír - Riaditeľňa č. 106
Mgr. Zuzana Čambálová akordeón - Akordeónová tr. č. 200
Mgr.art. Paulína Hilčíková priečna flauta - Gitarová tr. č. 201, tr.č. 114
Mgr. Marta Hollá husle - Sláčiková tr. č. 112, tr.č. 105
Roman Hudec, DiS.art. flauta, trúbka, bicie nástroje - Dychová tr. č. 105, Bicie suterén
MgA. Zuzana Hudecová flauta, klarinet, saxofón - Akordeónová tr. č. 200
Mgr.art. Magdaléna Izakovičová violončelo - Spevácka tr. č. 114
Mgr.art. Agnesa Janovičová, PhD. husle - Sláčiková tr. č. 112, tr.č. 105
Mgr. Jana Jazudeková spev - Spevácka tr. č. 114, tr.č. 205, tr.č. 210/b
Mgr. Tatiana Kolarovičová hudobná náuka, klavír, korepetícia - Hud. náuka tr. č. 210/a
Želmíra Kovácsová klavír - Klavírna tr. č. 211/a
Andrej Kováč, DiS.art. flauta, hud. náuka, orchester - Dychová tr. č.105, Hud. náuka tr. č. 210/a
Roman Müller, DiS.art. spev, Zást. riad. tr. č. 210/b
Mgr.art. Alen Petráš gitara - Gitarová tr. č. 201, Výtvarná tr. 118/b
Tomáš Sloboda, DiS.art. spev - LDO tr. č. 206
Mgr. Daniela Škottová klavír, korepetícia - Klavírna tr. č. 116, tr.č. 211/a
Žofia Šoková, DiS.art. klavír - Klavírna tr. č. 116
Ing. Ondrej Trubač gitara - Akordeónová tr. č. 200, Gitarová tr. č. 201
Luka Vujović gitara - Akordeónová tr. č. 200, Výtvarná tr. č. 118/b

Pedagógovia výtvarného odboru:

Ak.mal. Štefánia Ábelová -  Výtvarná tr. 118/a
Bc. Marek Polgár - Trieda č. 132, Pavilón K
Mgr. Emília Steinhübelová - Trieda č. 132, Pavilón K, Výtvarná tr. 118/a

Pedagógovia tanečného odboru:

Jozef Manák - Trieda č. 205

Pedagógovia literárno-dramatického odboru:

Roman Müller, DiS.art. - Trieda č. 210/b
Tomáš Sloboda, DiS.art. - LDO trieda č.206