ZUŠkoviny

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej Základnej umeleckej školy Bernolákovo.

Sme veľmi radi, že v tomto školskom roku pokračujeme už druhým ročníkom online časopisu našej ZUŠ – ZUŠkoviny. Časopis vznikol s cieľom poskytnúť spoločný priestor na prezentáciu tvorby a aktivít všetkých odborov. Vychádza každý polrok a je tvorený autorskými prácami našich študentov a pedagógov, ktorí sa chcú s čitateľmi podeliť o výsledky svojej práce, zážitky, skúsenosti, názory i radosti. Prijmite toto ich pozvanie a začítajte sa do najnovšieho letného čísla. Prajeme Vám príjemné a inšpirujúce prázdninové čítanie!


Po kliknutí na obrázok sa Vám v novom okne otvorí časopis.

© 2006 - ZUŠ Bernolákovo