ZUŠkoviny

Vážení rodičia, milí žiaci a milí priatelia našej Základnej umeleckej školy Bernolákovo. S radosťou Vám predstavujeme nový online časopis našej ZUŠ – ZUŠkoviny, ktorý bude vychádzať každý polrok. Časopis, tvorený literárnymi a výtvarnými prácami našich študentov, vznikol s cieľom vytvoriť spoločný priestor pre autorskú tvorbu žiakov všetkých odborov. Chcú sa v ňom s Vami podeliť o svoj talent, zážitky, skúsenosti, názory a radosti. Prijmite toto ich pozvanie a začítajte sa do prvého čísla ZUŠkovín. Prajeme Vám príjemné čítanie!

Po kliknutí na obrázok sa Vám v novom okne otvorí časopis.
© 2021 ZUŠ Bernolákovo