Interné koncerty 2020

Adventný koncert
10.12.2019

Dni obce
13.06.2019

Záverečný koncert
26.05.2019

Koncert učiteľov
31.03.2019

Ples základnej školy
08.02.2020

Adventný koncert
03.12.2019

Namotaná - Derniéra
8.10.2019

Divadelný večer
19.05.2019

Interný koncert
19.03.2019

Obecný ples

Interný koncert
12.11.2019

Absolvectský koncert
09.06.2019

Namotaná
17.05.2019

Interný koncert
19.02.2019

Vianočný koncert
15.12.2019

Interný koncert
15.10.2019

Výchovný koncert pre MŠ
31.05.2019

Deň Matiek
31.03.2019

Spoločný koncert
04.12.2018