Skip to main content

Školský rok 2020-2021

Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art.

 • Lucia Vinarčíková získala Cenu najmladšej účastníčke v hre na trúbku a Čestné uznanie
 • Timotej Števove získal 2. miesto v I.A kategórii
 • Andrej Varga získal 1. miesto v I.A kategórii
 • Filip Szaksz získal 3. miesto v II.A kategórii
  Pani učiteľka Mgr. Daniela Škottová získala diplom za klavírny sprievod.

Medzinárodnej súťaže Les Clés dʾOr sa zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art., 

 • Lucia Vinarčíková získala bronzovú medailu v kategórii začiatočník
 • Andrej Varga získal striebornú medailu v druhej kategórii.

Speváckych súťaží „Spievam po francúzsky“ a " Euro Pop Contest - Perla Berlína 2021" sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Simona Balážová - 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Spievam po francúzsky“ a postup do finále v Krakove.
 • Simona Balážová - 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže „Euro Pop Contest – Perla Berlína 2021“ a postup do finále v Berlíne.

Školský rok 2019-2020

 • Aneta Derajová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor maľba a dekorácia. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Elena de Dominici
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Turkovičová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Alexandra Nagyová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Anna Trávničková
  prijatá na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor grafika. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára
 • Zora Mária Trubačová
  prijatá na Súkromnú školu dizajnu. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Ema Ihászová
  prijatá na Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva. Pracovala pod umeleckým vedením Mgr. art. Mareka Polgára

Školský rok 2018-2019

 • Alexandra Jurikovičová bola prijatá na Štátne konzervatórium – odbor hudobno-dramatický. Študovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS.art.
 • Matúš Šimončič bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba.
 • Katarína Múčková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor textilný dizajn.
 • Rebeka Valčeková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka odbor - interiérový dizajn a Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor reštaurátorstvo.
 • Walter Steinhübel bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn.
 • Andrea Betke bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba. Všetci pracovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej

 • Celoslovenskej súťaže Klarinetiáda Bojnice sa zúčastnili žiačky pani učiteľky MgA. Zuzany Hudecovej. Ema Kováčová získala 3. miesto v striebornom pásme, Marianna Rajecová sa umiestnila v bronzovom pásme.
 • Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch za zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art. Gabriel Kováč získal 2. miesto v I.A kategórii, Andrej Varga získal 3. miesto v I.A kategórii, Filip Szaksz získal čestné uznanie v I.A kategórii.
 • Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2019 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Mgr.art. Alena Petráša Margaréta Fabianová a umiestnila sa v striebornom pásme. Margaréta sa zúčastnila aj Medzinárodnej súťaže Mladí gitaristi 2019 v Dolnom Kubíne, kde získala krásne 5. miesto v I.kategórii.
 • Celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 sa zúčastnila Marion Adriaensen z triedy Mgr. Daniely Škottovej – získala umiestnenie v bronzovom pásme v IV. kategórii.
 • Celoslovenskej hudobno- interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019 sa zúčastnili naši mladí trubkári z triedy Romana Hudeca, DiS.art. – Filip Szaksz získal 3. miesto a Gabriel Kováč čestné uznanie v II. kategórii.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová z triedy Mgr. art. Jany Jazudekovej a umiestnila sa na 2. mieste v II.kategórii.

Školský rok 2017-2018

 • Adam Brosch a Barbora Jakubovičová  - prijatí  na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovali pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS.art. a Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda na Novej scéne  v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. miesto v  kategórii  začiatočníci od 18 rokov získala Viktória Kurišková. Pracuje pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová, získala 1. miesto v II. kategórii. Pracuje pod umeleckým vedením Mgr.art. Jany Jazudekovej
 • V celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠKA 2018 s témou PÍSMO získala zvláštnu cenu Paulína Rajecová. Cenu EX AEQUE získala Kristína Haarová.
 • V zlatom pásme v II. kategórii sa umiestnil Dávid Varga, v III. kategórii Ľubor Boženík. Všetci pracovali pod umeleckým vedením ak. mal. Štefánie Ábelovej.
 • V medzinárodnej súťaži Zlatý drak 2018 získala diplom v kategórii jednotlivcov  Júlia Čechovičová z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej, čestné uznanie v kategórii jednotlivcov získali Katarína Sládečková, Nina Brunel a Rebeka Valčeková z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej.
 • Čestné uznanie za kolekciu objektov Čaše získali Richard Vachula, Leo Jakubec a Ema Brunel z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej. Výtvarnú súťaž bernolákovských škôl Kultúrne dedičstvo našich predkov  usporiadala ZUŠ v Bernolákove.
 • V kategórii Základná umelecká škola I. stupeň 1. miesto získala Natália Kulichová z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Karin Mikušová z triedy p.uč. Ábelovej , 3. miesto Rebeca Rychelová z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • V kategórii Základná umelecká škola II. stupeň 1. miesto získala Alexandra Őlvecká z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Ema Kováčová z triedy p.uč. Ábelovej, 3. miesto Karolína Prokajová, Martina Gajdošová a Lea Gašparová  - za kolektívnu prácu z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Čestné uznanie získali Alexander Szabó a Ester Podobná z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Cenu starostu si z rúk starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku prevzal Richard Vachula z triedy p.uč. Steinhübelovej.

Školský rok 2016-2017

 • Dzubáková Žofia – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobný odbor - spev. Študovala pod umeleckým vedením Mgr. Jany Jazudekovej
 • Ester Pavlejová sa umiestnila druhá v poradí na prijímacích skúškach na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru a na tú istú školu bola prijatá Sophia Albert. Obe žiačky z triedy Mgr.Emílie Steinhübelovej.

 • Celoslovenskej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda v ZUŠ Hálkova v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. cenu v druhej kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.. Dní Miloša Ruppeldta v Bratislave sa zúčastnili žiaci dychového oddelenia – čestné uznanie získal Gabriel Kováč v hre na trúbku a Marianna Rajecová v hre na klarinet. Obaja pracovali pod umeleckým vedením Romana Hudeca DiS.art.
 • Medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak s témou Jules Verne – Svet dobrodružstiev sa zúčastnil Ľubor Boženík a získal diplom v kategórii prác jednotlivcov.
 • Výtvarnej súťaže Snívalo sa mi v Zvolenskej Slatine sa zúčastnil Walter Steinhübel z triedy p. uč. Ábelovej – získal krásne II. miesto.

Školský rok 2015-2016

 • Velčíková Michaela – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovala pod umeleckým vedením Romana Müllera,DiS.art.
 • Acechovská Silvia – prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava- odbor reklamná tvorba
 • Meňhert Matúš - prijatý na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava – odbor grafika-reklama
 • Rauszová Lenka - prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul.Bratislava – odbor textilný dizajn
 • Pipíška Adam - prijatý Súkromnú strednú školu dizajnu Ilavská cesta - odbor priemyselný dizajn.
  Všetci študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v I. kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art..
 • Súťaže POP HIT 2016 sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia – Michaela Velčíková III. miesto v IV. kategórii. Pracovala pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art..
 • Súťaže XXII. Bienále fantázie 2016 v Martine sa zúčastnilo 16 žiakov, čestné uznanie získali Alex Mc William a Maxim Baroš z triedy p.uč. Ábelovej a Alexandra Lachová z triedy p. uč. Steinhübelovej

Školský rok 2014-2015

 • Belánik Marek – prijatý na Strednú umeleckú školu Tokajícka v Bratislave, odbor grafický dizajn
 • Christoph Albert – prijatý na SUŠ animovanej tvorby, odbor grafický dizajn.
  Obaja študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v prvej kategórii získala Ester Jezberová, mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne získala Janka Biznárová, školu úspešne reprezentovali aj Viktória Kurišková a Michaela Velčíková.
  Všetky žiačky pracovali pod umeleckým vedením Romana Müllera DiS. art.
 • Súťaže POP HIT 2015 sa zúčastnili žiačky Romana Müllera, DiS.art. – Viktória Kurišková získala III. miesto v III. kategórii, Ester Jezberová III. miesto v II. kategórii, Michaela Velčíková I. miesto v IV. kategórii

Školský rok 2013-2014

 • Vanesa Wallnerová bola prijatá na Strednú umeleckú školu na Tokajíckej ul. v Bratislave
 • Marko Debnár na súkromnú školu animovanej tvorby
 • Zuzana Števove na Strednú umeleckú škola v Trenčíne – odbor dizajn exteriér.
  Všetci traja žiaci pracovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Emílie Steinhübelovej.

 • III. ročníka celoslovenskej súťaže Výtvarno – hudobné nálady Zvolen sa zúčastnili žiaci výtvarného odboru. Zlaté pásmo – Ester Pavlejová, Katarína Uhrová a Peter Barica, Bronzové pásmo – Katarína Uhrová, Janka Števove a Katarína Jancurová. Za účasť získali diplom – Hana Tomová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová a Tobiáš Hažer.
  Všetci žiaci pracovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Štefánie Ábelovej.

Školský rok 2012-2013

 • Katarína Veinhardtová bola prijatá na Strednú umeleckú školu odevnú v Trenčíne
  Andrej Nagy bol prijatý na Strednú umeleckú školu Jozefa Vydru v Bratislave - odbor priemyselný dizajn.
  Obaja žiaci sa pripravovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Emílie Steinhübelovej.
 • Na Slovenskú technickú univerzitu - odbor architektúra bola prijatá Michaela Zbitáková, žiačka pani učiteľky Ábelovej.

 • Krajskej súťaže v komornej hre hudby renesancie a baroka sa zúčastnilo komorné trio – Anna Dittová, Dana Gracová a Kristína Kraljiková z triedy pána učiteľa Romana Hudeca a pani riaditeľky Jarmily Boškovej. Získali hodnotné I. miesto a Kristíne Kraljikovej bola udelená zvláštna cena za príkladnú klavírnu spoluprácu.
 • Komorné trio – Anna Dittová, Dana Gracová a Kristína Kraljiková sa úspešne zúčastnilo aj Beliczayho medzinárodnej súťaže v komornej hre v Komárne. Priniesli si krásne II. miesto.
 • Dňa 14.mája sa žiačky speváckeho oddelenia zúčastnili obvodného kola súťaže Slávik Slovenska 2013. Získali dve I. miesta – Kristína Hodvan v II. kategórii z triedy p.uč. Letkovej a Miriam Hergovičová v III. kategórii z triedy p.uč.Šatkovej

Školský rok 2011-2012

 • Adam Pipíška bol prijatý na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, odbor kamenosochárstvo.
 • Peter Horváth bol prijatý na Slovenskú technickú univerzitu, odbor záhradná architektúra.
  Obaja pracovali pod umeleckým vedením akademickej maliarky Štefánie Ábelovej.
 • Žiačka pani učiteľky Lucie Letkovej Viktória Hodvan bola prijatá na hudobno-dramatický i spevácky odbor Cirkevného konzervatória v Bratislave.

 • Na súťaži Slávik Slovenska 2012 v okresnom kole v Senci získala Ester Jezberová I. miesto v prvej kategórii,
 • Viktória Valentová I. miesto v druhej kategórii a Miriam Hergovičová II.miesto v tretej kategórii – všetky tri žiačky z triedy p.uč. Zlatice Šatkovej
 • Na klavírnej súťaži Schneiderova Trnava získalo III. miesto klavírne duo Kamila Kováčová a Paulína Rajecová z triedy pani riaditeľky Jarmily Boškovej.
 • Na súťaži Klavír v modernom rytme v Bojniciach sa na II. mieste umiestnila Veronika Donáthová z triedy pani učiteľky Žofie Šokovej.

Školský rok 2010-2011

 • Na stredné školy s výtvarným zameraním boli prijatí žiaci z triedy pani uč. Ábelovej – Dominika Pirošková, Denis Ondruš
  a Benjamín Podoba

 • v súťaži Slávik Slovenska 2011 získala v I. kategórii okresného kola súťaže v Senci 3. miesto Ester Jezberová z triedy pani uč. Šatkovej
 • na Medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v komornej hre v Komárne získalo klavírne kvarteto: Tatiana Danková, Teodor Kolarovič, Tatiana Vokounová a Denisa Danišová z triedy pani uč. Boškovej 1. miesto
 • v súťaži Geológia a životné prostredie získali 1. miesto u jedného z porotcov Jana Števove a Barbara Beníková z triedy pani uč. Ábelovej

Školský rok 2009-2010

 • V hudobnom odbore sa súťaže Slávik Slovenska 2010 zúčastnili tri žiačky speváckeho oddelenia z triedy pani učiteľky Zlatice Šatkovej:
  • I. kategórii Patrícia Plešková, ktorá v okresnom kole získala čestné uznanie
  • II. kategórii Miriam Hergovičová, ktorá v okresnom kole súťaže v Senci získala 3. miesto
  • III. kategórii Michaela Antoniová, ktorá v okresnom kole súťaže v Senci získala 2.miesto.
 • Vo výtvarnom odbore sa súťaže Talent, umenie, kumšt zúčastnili dve žiačky z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej:
  Michaela Farkašová a Eva Žůrková, ktorá postúpila do II. finálového kola celoslovenskej súťaže v Hodruši Hámroch kde získala čestné uznanie.

Naše posledné aktivity