Školský rok 2020-2021


Vážení rodičia,

pandemická situácia zatiaľ nedovoľuje, aby sa k prezenčnej výučbe vrátili všetky odbory.

Základná umelecká škola v Bernolákove pokračuje vo vyučovaní dištančnou formou. O ďalšom vývoji situácie Vás budem včas informovať

J. Bošková
riaditeľka ZUŠ Bernolákovo

Vaše 2 % môžu pomôcť aj našej ZUŠ

Vážení rodičia a priatelia školy,

obraciam sa na Vás s prosbou o podporu našej základnej umeleckej školy. Ako už všetci viete, 9 tried ZUŠ sa bude počas letných prázdnin sťahovať do budovy starej základnej školy. Sťahovanie a vytvorenie primeraných podmienok pre výuku 200 detí bude finančne náročné.

Nevieme vopred, čo všetko bude nutné zabezpečiť, mnohé veci zistíme až v procese rozbehu budúceho školského roka. Uvítame každé euro , ktoré bude možné využiť pre kvalitné vyučovanie v nových učebných priestoroch.

Údaje na poslanie 2% nájdete TU.

Za Vašu pomoc vopred ĎAKUJEME.

© 2021 ZUŠ Bernolákovo