Talentové skúšky

Elektronické prihlášky prosíme zaslať najnesôr do 15.6.

talentovky2020 1

Na čo sa zameriavame pri zápise ->

Školy ostanú zatvorené až do odvolania

Informácia ministerstva školstva

Ministerstvo školstva vydalo usmernenie k časovému uzavretiu všetkých škôl a školských zariadení. 
Usmernenie: https://www.minedu.sk

Vyučovanie  prebieha elektronickou formou. 

Žiadame Vás milí rodičia, aby ste si  priebežne kontrolovali svoje mailové schránky. Triedni učitelia zasielajú žiakom zadania v týždňových intervaloch v čase vyučovania. Prípadne vyučujú online podľa dohody s konkrétnymi žiakmi.

Po obnovení vyučovania v ZUŠ  si žiaci jednotlivé zadania osobne skonzultujú so svojim triednym učiteľom.

Veríme, že sa situácia čím skôr upokojí a učitelia sa budú môcť vrátiť k svojim žiakom. 
Prajeme vám hlavne veľa zdravia.

  • Hlavná stránka

Školský rok 2019-2020

 

Vitajte v novom školskom roku

Vitajte v novom školskom roku

O nás

Vitajte, čítajte ďalej a dozviete sa viac o zahájení šk.roka.

« »