Na základe informácií ministra školstva

ZUŠ Bernolákovo prechádza od pondelka 26.10. 2020 na dištančnú formu výučby.

Návrat k prezenčnej forme vzdelávania závisí od aktuálnej pandemickej situácie.
V tejto chvíli je plánovaný návrat žiakov do školy 30. novembra 2020.

Podrobnejšie informácie o organizácii vyučovania dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.
Ďakujeme za porozumenie.

J. Bošková
Riaditeľka ZUŠ Bernolákovo

 

NAŠE SÚČASNÉ ONLINE AKTIVITY

Pripravili sme pre vás opäť zaujímavý plán na celý školský rok. Tešíme sa, že sme začali prezenčne a sme v "zelenej fáze", čo znamená, že zatiaľ nemáme chorých na COVID - 19. V mesiaci október neorganizujeme žiadne hromadné podujatia a dodržiavame všetky opatrenia.

Ale pripravujeme pre vás online interný koncert, ktorý bude prístupný čoskoro.

Vyučujeme s plným nasadením a želáme si, aby to tak aj zostalo.
Prosíme Vás, milí rodičia, milí žiaci, aby ste brali na vedomie, že ak ÚVZ SR alebo MŠVV a Š zruší prezenčnú formu vyučovania, naša škola prejde na dištančnú formu t. j. na online vyučovanie.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A SPOLUPRÁCU

 

  • Hlavná stránka

Školský rok 2019-2020

 

Vitajte v novom školskom roku

Vitajte v novom školskom roku

O nás

Vitajte, čítajte ďalej a dozviete sa viac o zahájení šk.roka.

« »