Školský rok 2021-2022


Vážení priatelia školy,

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v ZUŠ Bernolákovo darovaním 2% z vašich daní.

Informácie o vyučovaní
od 19.1.2022

Vážení rodičia a žiaci,

Na základe aktualizácie Školského semafora zo dňa 19.01.2022
https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf

Žiak do 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach bez obmedzenia, avšak s dôrazne odporúčaným režimom OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Žiak od 12 rokov a dvoch mesiacov sa môže zúčastňovať mimovyučovacích aktivít (napr. ZUŠ, CVČ, jazykové školy, krúžková činnosť, športové aktivity a súťaže a iné) v školách a školských zariadeniach iba za podmienky režimu OTP (očkovaný, testovaný, prekonaný).

Potvrdenie - samotest nájdete pod týmto textom.
Prosím o zaslanie vyplneného tlačiva triednemu učiteľovi./elektronicky, alebo v papierovej forme/
Prosíme aj o písomnú informáciu o očkovaní a prekonaní – zaslať triednemu učiteľovi.

S pozdravom
riaditeľka školy

Tlačivá na stiahnutie:


ZUŠkoviny

© 2022 ZUŠ Bernolákovo