Školský rok 2021-2022


Oznam o zmenách v skupinovom vyučovaní
od 1. novembra 2021

Milí rodičia, milí žiaci,

Od 1. novembra 2021 prechádza okres Senec na základe COVID automatu do bordovej farby.

Z tohto dôvodu nastávajú zmeny v skupinovom vyučovaní, ktoré môže prebiehať prezenčnou formou v obmedzenom režime 5+1.

Platí to pre všetky odbory : výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a taktiež pre hudobný odbor  - v predmetoch hudobná náuka, orchester, súbor, zbor.

Učitelia rozdelia žiakov do skupín a budú Vás informovať.

Individuálne vyučovanie v hudobnom odbore prebieha naďalej prezenčne bez zmeny.

Vedenie školy


Interný koncert 6.12.2021

© 2021 ZUŠ Bernolákovo