Školský rok 2022-2023


Informácie k zahájeniu školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,

prihláste prosím svoje deti  hneď po zahájení školského roka dňa 5.9.2022 – od 13:00 do 17:00 hod.

  • Hudobný odbor – elokované pracovisko Školská 1 – tu budú žiaci zadelení na hudobnú náuku u pána učiteľa Andreja Kováča, / trieda č. 8 /. POTOM sa prihlásite u vyučujúcich  hlavných predmetov – klavír, spev, flauta... a všetky ostatné hudobné nástroje a zadelíte individuálne predmety. Ak Vaše dieťa navštevuje  hudobný nástroj aj kolektívny odbor (tanečný, výtvarný alebo literárno-dramatický), je potrebné zadeliť AKO PRVÉ vyučovanie v kolektívnom odbore, nakoľko rozvrhy skupinových predmetov už sú zostavené a individuálne hodiny je potrebné k nim prispôsobiť. Gitara sa bude vyučovať v poslednej triede, ktorá ešte ostala na Spojenej škole Svätoplukova 38 – v učebni č.16 na prízemí. Ostatné nástroje sa budú vyučovať v Starej škole na Školskej 1 a v kultúrnom dome podľa Zoznamu tried a vyučujúcich, ktorý nájdete v prílohe.
  • Kanceláriu riaditeľky nájdete v budove kultúrneho domu – vchod zboku z ulice. 
  • Literárno-dramatický odbor sa bude vyučovať v Starej škole Školská 1 / trieda č. 7 /. 
  • Tanečný odbor sa bude vyučovať v Starej škole – učebňa v suteréne /telocvičňa/
  • Výtvarný odbor nájdete v Dome služieb na Viničnej 2 – vchod bočným schodiskom.

V záujme včasného zadelenia do rozvrhu hodín u všetkých vyučujúcich je potrebné, aby žiaci prišli najneskôr 6. - 7.9.2022 / v utorok alebo v stredu / v čase od 14:00 do 18:00 hod.
Verím, že napriek viacerým pracoviskám sa podarí skĺbiť vyučovanie Vašich detí v čo najvhodnejších termínoch, nakoľko tri elokované pracoviská  sa podarilo umiestniť  v blízkosti so základnými školami.

Pri prvom príchode do ZUŠ Vaše dieťa potrebuje Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (je možné ho vyplniť elektronicky cez systém IZUŠ v dokumentoch žiaka, alebo priniesť podpísané v tlačenej podobe. Dokument je na stiahnutie TU. 

Teší sa na Vás vedenie školy a celý pedagogický tím😊

© 2006 - ZUŠ Bernolákovo