Školský rok 2021-2022


Milí rodičia,

Dovoľte nám informovať vás o priebehu začiatku školského roka 2021/2022.


Vzdelávacie poukazy

Vážení rodičia

Základná umelecká škola v Bernolákove
Vám oznamuje,
že aj v školskom roku 2021/2022

PRIJÍMA
VZDELÁVACIE POUKAZY

Budeme radi, ak podporíte skvalitnenie
a zatraktívnenie vyučovania svojich detí v ZUŠ aj týmto spôsobom.

Prosíme odovzdať poukaz triednym pedagógom
hlavných predmetov najneskôr do 17. septembra,

aby škola mala možnosť poukazy spracovať na odoslanie
zriaďovateľovi podľa pokynu Ministerstva školstva.

Všetky poukazy odovzdané po tomto termíne
prepadnú a nie je možné ich žiaľ uplatniť

ĎAKUJEME ☺

Vedenie a kolektív ZUŠ

© 2021 ZUŠ Bernolákovo