Skip to main content

Rada školy

Členovia:
Ing. Rastislav Požár - predseda rady školy, delegovaný zástupca zriaďovateľa
Katarína Koporcová - podpredseda rady školy, delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Katarína Burešová - delegovaný zástupca zriaďovateľa
Marek Jakubovič - delegovaný zástupca zriaďovateľa 
Andrej Kováč DiS.art. - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Emília Steinhübelová - zvolený zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Martina Brunel - zvolený zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Mária Habalová, PhD. - zvolený zástupca rodičov žiakov školy
Slávka Múčková - zvolený zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Marianna Rajecová - zvolený zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. art. Jana Šajgalíková - zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov

Zápisnice zo zasadnutí rady školy: