Rada školy

Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Požár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Členovia:
Ing. Alexander Molnár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Mgr. Emília Steinhübelová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Andrej Kováč DiS.art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Marianna Rajecová - zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Martina Brunel -  zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Štefan Danko - zást. za inú právnickú osobu podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní

Zápisnice zo zasadnutí rady školy:

© 2021 ZUŠ Bernolákovo