Skip to main content

Rada školy

Členovia:
Ing. Rastislav Požár - predseda rady školy
Katarína Koporcová - podpredseda rady školy
JUDr. Katarína Burešová - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Marek Jakubovič - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Andrej Kováč DiS.art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Emília Steinhübelová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Ing. Martina Brunel - zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Mária Habalová, PhD. - zástupca rodičov žiakov školy
Slávka Múčková - zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Marianna Rajecová - zástupca rodičov žiakov školy
Mgr.art. Jana Šajgalíková - zástupkyňa nepedagogických zamestnancov

Zápisnice zo zasadnutí rady školy: