Občianske združenie HARMÓNIA

Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo pri Základnej umeleckej škole v Bernolákove, podporuje aktivity žiakov ZUŠ Bernolákovo.

Finančne prispievame na modernizáciu učebných priestorov školy:

 • špeciálna podlaha pre tanečníkov – baletizol
 • mikroportové zostavy a ozvučovacia aparatúra pre literárno- dramatický odbor
 • policová a regálová sústava a veľkoobjemový úložný priestor pre výtvarný odbor
 • klavírne krídlo, pianíno, violončelo
 • nahrávacie štúdio a  špeciálne vybavenie pre triedu bicích nástrojov pre hudobný odbor
 • zabezpečujeme videozáznamy a ozvučenie všetkých verejných školských podujatí
 • hradíme účastnícke poplatky žiakov a pedagógov na všetky súťaže a súťažné prehliadky
 • pre najšikovnejších a najusilovnejších  žiakov organizujeme výlety na baletné a divadelné predstavenia.
 • pomáhame pri organizácii verejných koncertných , tanečných a divadelných podujatí a výstav výtvarného odboru
   

Naše údaje
Obchodné meno: Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Školská 1, 900 27 Bernolákovo
IČO: 42137063
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech žiakov.

 
TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Výška príspevku za dieťa v Základnej umeleckej škole Bernolákovo sa schvaľuje na prvom plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, spravidla v septembri.
Poplatok za 1 dieťa – 20 € ročne
Poplatok za ďalšie dieťa  - 5 € ročne
Poplatok za ďalší umelecký odbor  - 5 € ročne
Rodič môže poskytnúť škole aj ďalšie finančné prostriedky formou daru.
Horeuvedené finančné prostriedky uhrádza rodič v hotovosti triednemu učiteľovi, ktorý ich následne zasiela  pokladníkovi OZ.

Výbor OZ Harmónia

Predseda: Katarína Veinhardtová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pokladník: PharmDr. Katarína Tomová - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kontrolór: Mgr. Miroslav Hajach - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Zapisovateľ: Ing. Andrea Hudáková - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Člen: Ing. Martina Brunel - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2022 ZUŠ Bernolákovo