Skip to main content

Občianske združenie HARMÓNIA

Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo pri Základnej umeleckej škole v Bernolákove, podporuje aktivity žiakov ZUŠ Bernolákovo.

Finančne prispievame na modernizáciu učebných priestorov školy:

 • špeciálna podlaha pre tanečníkov – baletizol
 • mikroportové zostavy a ozvučovacia aparatúra pre literárno- dramatický odbor
 • policová a regálová sústava a veľkoobjemový úložný priestor pre výtvarný odbor
 • klavírne krídlo, pianíno, violončelo
 • nahrávacie štúdio a  špeciálne vybavenie pre triedu bicích nástrojov pre hudobný odbor
 • zabezpečujeme videozáznamy a ozvučenie všetkých verejných školských podujatí
 • hradíme účastnícke poplatky žiakov a pedagógov na všetky súťaže a súťažné prehliadky
 • pre najšikovnejších a najusilovnejších  žiakov organizujeme výlety na baletné a divadelné predstavenia.
 • pomáhame pri organizácii verejných koncertných , tanečných a divadelných podujatí a výstav výtvarného odboru
   

Naše údaje
Obchodné meno: Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Školská 1, 900 27 Bernolákovo
IČO: 42137063


Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech žiakov.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

 

Výška príspevku za dieťa v Základnej umeleckej škole Bernolákovo sa schvaľuje na prvom plenárnom zasadnutí rodičovského združenia, spravidla v septembri.
Poplatok za 1 dieťa – 20 € ročne
Poplatok za ďalšie dieťa  - 5 € ročne
Poplatok za ďalší umelecký odbor  - 5 € ročne
Rodič môže poskytnúť škole aj ďalšie finančné prostriedky formou daru.
Horeuvedené finančné prostriedky uhrádza rodič elektronicky na účet občianskeho združenia, na základe výzvy zaslanej zo systému iZUŠ.

Výbor OZ Harmónia

Predseda: Katarína Veinhardtová

Členovia výboru Rodičovského združenia:
Pokladník: Ing. Mgr. Pavel Budinský

Kontrolný výbor:
Kontrolór
: Mgr. Miroslav Hajach
Zapisovateľ: Mgr. Mária Habalová PhD.
Člen: Ing. Martina Brunel