Skip to main content

Výtvarný odbor

Výtvarný odbor prijíma žiakov, ktorí na prijímacích skúškach svojím výtvarným prejavom preukážu určitú mieru nadania a talentu. Žiak je zaradený do ročníka s ohľadom na jeho vek a schopnosti. Štúdium nie je členené na predmety, ale zahŕňa jednotlivé disciplíny – kresbu, maľbu, grafiku, fotografiu, 2D dizajn, modelovanie, skulptúra, objekt, 3D dizajn, architektúra, intermediálne umenie, inštaláciu, akčné umenie (performance, happening) aj multimediálne umenie – animácia, video. Jednotlivé disciplíny sa prispôsobujú momentálnemu priestorovému a materiálnemu vybaveniu odboru.

01 Vytvarny odbor ZUS B 04 Vytvarny odbor ZUS B 05 Vytvarny odbor ZUS B

Primerane veku sú žiakom sprístupňované dejiny umenia. Disciplíny a činnosti sa môžu v rámci jedného vyučovania prelínať, alebo dopĺňať. Žiak má možnosť spoznať v priebehu štúdia celú šírku výtvarných techník a disciplín. Postupne sa profiluje podľa svojho nadania a záujmu.

Každoročne študenti pracujú najmä v tematických radoch a celoročných projektoch, ako napríklad: „Rastliny“ (školský rok 2023/2024), „Živočíchy sveta“ (školský rok 2022/2023), „Človek“ (školský rok 2021/2022).

Venujeme sa príprave žiakov na talentové skúšky na stredné a vysoké školy s výtvarným zameraním. S radosťou môžeme konštatovať, že všetci žiaci nášho odboru hlásiaci sa na školy umeleckého zamerania, bývajú každoročne prijatí na stredné a vysoké školy tohto typu.

08 Vytvarny odbor ZUS B 09 Vytvarny odbor ZUS B 15 Vytvarny odbor ZUS B

Výtvarný odbor každoročne organizuje vernisáže a vystavuje svoje práce v Kultúrnom dome Bernolákovo, ako aj v triedach odboru na Viničnej ulici 2, kde bol v decembri 2022 s podporou OZ Harmónia a OCÚ Bernolákovo otvorený vonkajší výstavný priestor pre prezentáciu prác našich žiakov. Spolu s tanečným odborom organizuje výtvarný odbor každoročné Tanečno-výtvarné popoludnie, ktoré sa koná v Kultúrnom dome Bernolákovo. Žiaci výtvarného odboru sa pravidelne zúčastňujú výtvarných súťaží, ako aj mnohých ďalších projektov a pravidelne pre nich organizujeme návštevy galérií.

15 Vytvarny odbor ZUS B 06 Vytvarny odbor ZUS B 23 Vytvarny odbor ZUS B

Ponuka školy

Instagram VO @zusvytavrnyodbor

@zusbernolakovo #vytvarnyodbor
@zusbernolakovo #natasa#art
@zusbernolakovo #megi#art
@zusbernolakovo #logo#art
@zusbernolakovo #logo#art
@zusbernolakovo #logo#art
@zusbernolakovo #logo#art
@zusbernolakovo #novelogo#navrh VO
@zusbernolakovo #natasa#art
@zusbernolakovo #oil#art

  Práce žiakov výtvarného odboru

  01 Vytvarny odbor ZUS B prace
  02 Vytvarny odbor ZUS B pracr
  03 Vytvarny odbor ZUS B prace
  04 Vytvarny odbor ZUS B prace
  05 Vytvarny odbor ZUS B prace
  06 Vytvarny odbor ZUS B prace
  07 Vytvarny odbor ZUS B prace
  08 Vytvarny odbor ZUS B prace
  09 Vytvarny odbor ZUS B prace

  Aktuálne práce a diela výtvarného odboru môžete sledovať na našom profile na Instagrame: