Skip to main content

IX. ročník Klavírna súťažná prehliadka 2024 v Sládkovičove 26. 4. 2024

Klavírna súťažná prehliadka 2024 v Sládkovičove sa konala na Spojenej škole – ZUŠ Sládkovičovo 26. 4. 2024.

 

01 KSP 2024 v Sladkovicove
02 KSP 2024 v Sladkovicove
03 KSP 2024 v Sladkovicove
04 KSP 2024 v Sladkovicove
05 KSP 2024 v Sladkovicove
06 KSP 2024 v Sladkovicove
07 KSP 2024 v Sladkovicove
08 KSP 2024 v Sladkovicove
09 KSP 2024 v Sladkovicove
10 KSP 2024 v Sladkovicove