Skip to main content

Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho Komárno 2024

Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho sa konala na ZUŠ v Komárne 7. júna 2024

Foto: Roman Hudec

01 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
02 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
03 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
04 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
05 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
06 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
07 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec
08 MBSP 2024 06 07 foto Roman Hudec