Skip to main content

2. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbke na Slovensku

2. ročník interpretačných kurzov v hre na trúbku na Slovensku sa konal 19. júna 2024 na

FMU AU v Banskej Bystrici
Foto: Roman Hudec

01 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
02 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
03 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
04 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
05 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
06 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
07 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
08 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
09 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
10 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
11 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec
12 Interpret kurzy trubka BB 2024 06 19 foto Roman Hudec