Skip to main content

XX. ročník Festival komornej hudby Čadca 2024

Festival komornej hudby Čadca 2024 sa konal na ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci 3. – 6. 6. 2024.

Foto: Roman Hudec

 

01 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
02 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
03 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
04 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
05 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
06 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
07 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
08 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
09 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
10 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
11 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec
12 FKH Cadca 2024 foto Roman Hudec