Skip to main content
Informácie

Dôležité informácie o zadeľovaní hodín do šk. r. 2023/2024

Vzhľadom na ešte prebiehajúce stavebné práce bude zadeľovanie 4.9. prebiehať na elokovanom pracovisku v Kultúrnom dome.
Všetci žiaci v Hudobnom odbore si musia najskôr zadeliť predmet Hudobná náuka u pána učiteľa A. Kováča v malej sále KD.
Žiaci v kolektívnom vyučovaní, ktorí navštevujú aj individuálny predmet, si taktiež musia najskôr zadeliť predmety v kolektívnom vyučovaní.
 
Vzhľadom na ešte nie celkom dokončené nové triedy v KD,
bude väčšina učiteľov zadeľovať svojich žiakov do rozvrhov v malej sále KD.
 
Ostatní - menovite:
P. uč. Bošková, Čambalová, Šoková, Bango - budú vo svojich triedach v KD - vchod zozadu od starej ZŠ.
P. uč. Manák, Hudec - budú tiež vo svojich pôvodných triedach v priestoroch starej ZŠ na Školskej ulici číslo 1. v telocvični TO p.uč. Manák  a p. uč. Hudec vo vedlajšej triede.
 
Noví učitelia - p.uč. Cvancigerová, Izakovičová, Špenát, Pilo si budú zadeľovať žiakov do rozvrhov v riaditeľni.
 
Výtvarný odbor je na elokovanom pracovisku Dom služieb - Viničná č.2, ako minulý šk.rok.
 
 
V prípade, že si nebudete istí, do ktorej časti budovy máte ísť alebo kde máte hľadať triedneho učiteľa, zastavte sa po informácie v riaditeľni.