Školský rok 2018-2019

 • Alexandra Jurikovičová bola prijatá na Štátne konzervatórium – odbor hudobno-dramatický. Študovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS.art.
 • Matúš Šimončič bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba.
 • Katarína Múčková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva - odbor textilný dizajn.
 • Rebeka Valčeková bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka odbor - interiérový dizajn a Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru odbor reštaurátorstvo.
 • Walter Steinhübel bol prijatý na Súkromnú školu dizajnu odbor priemyselný dizajn.
 • Andrea Betke bola prijatá na Spojenú školu Tokajícka a Súkromnú strednú školu animovanej tvorby odbor animovaná tvorba. Všetci pracovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej

 • Celoslovenskej súťaže Klarinetiáda Bojnice sa zúčastnili žiačky pani učiteľky MgA. Zuzany Hudecovej. Ema Kováčová získala 3. miesto v striebornom pásme, Marianna Rajecová sa umiestnila v bronzovom pásme.
 • Celoslovenskej súťaže Dni Miloša Ruppeldta v hre na dychových nástrojoch za zúčastnili žiaci pána učiteľa Romana Hudeca, DiS.art. Gabriel Kováč získal 2. miesto v I.A kategórii, Andrej Varga získal 3. miesto v I.A kategórii, Filip Szaksz získal čestné uznanie v I.A kategórii.
 • Celoslovenskej gitarovej súťaže Bojnice 2019 sa zúčastnila žiačka pána učiteľa Mgr.art. Alena Petráša Margaréta Fabianová a umiestnila sa v striebornom pásme. Margaréta sa zúčastnila aj Medzinárodnej súťaže Mladí gitaristi 2019 v Dolnom Kubíne, kde získala krásne 5. miesto v I.kategórii.
 • Celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky Sládkovičovo 2019 sa zúčastnila Marion Adriaensen z triedy Mgr. Daniely Škottovej – získala umiestnenie v bronzovom pásme v IV. kategórii.
 • Celoslovenskej hudobno- interpretačnej súťaže Nitrianska lutna 2019 sa zúčastnili naši mladí trubkári z triedy Romana Hudeca, DiS.art. – Filip Szaksz získal 3. miesto a Gabriel Kováč čestné uznanie v II. kategórii.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová z triedy Mgr. art. Jany Jazudekovej a umiestnila sa na 2. mieste v II.kategórii.