Školský rok 2017-2018

 • Adam Brosch a Barbora Jakubovičová  - prijatí  na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovali pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS.art. a Tomáša Slobodu, DiS.art.

 • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda na Novej scéne  v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. miesto v  kategórii  začiatočníci od 18 rokov získala Viktória Kurišková. Pracuje pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art.
 • Okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovenska sa zúčastnila Nela Malušová, získala 1. miesto v II. kategórii. Pracuje pod umeleckým vedením Mgr.art. Jany Jazudekovej
 • V celoslovenskej súťaži Maľovaná ZUŠKA 2018 s témou PÍSMO získala zvláštnu cenu Paulína Rajecová. Cenu EX AEQUE získala Kristína Haarová.
 • V zlatom pásme v II. kategórii sa umiestnil Dávid Varga, v III. kategórii Ľubor Boženík. Všetci pracovali pod umeleckým vedením ak. mal. Štefánie Ábelovej.
 • V medzinárodnej súťaži Zlatý drak 2018 získala diplom v kategórii jednotlivcov  Júlia Čechovičová z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej, čestné uznanie v kategórii jednotlivcov získali Katarína Sládečková, Nina Brunel a Rebeka Valčeková z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej.
 • Čestné uznanie za kolekciu objektov Čaše získali Richard Vachula, Leo Jakubec a Ema Brunel z triedy pani učiteľky Emílie  Steinhübelovej. Výtvarnú súťaž bernolákovských škôl Kultúrne dedičstvo našich predkov  usporiadala ZUŠ v Bernolákove.
 • V kategórii Základná umelecká škola I. stupeň 1. miesto získala Natália Kulichová z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Karin Mikušová z triedy p.uč. Ábelovej , 3. miesto Rebeca Rychelová z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • V kategórii Základná umelecká škola II. stupeň 1. miesto získala Alexandra Őlvecká z triedy p.uč. Steinhübelovej, 2. miesto Ema Kováčová z triedy p.uč. Ábelovej, 3. miesto Karolína Prokajová, Martina Gajdošová a Lea Gašparová  - za kolektívnu prácu z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Čestné uznanie získali Alexander Szabó a Ester Podobná z triedy p.uč. Steinhübelovej
 • Cenu starostu si z rúk starostu obce Bernolákovo Mgr. Richarda Červienku prevzal Richard Vachula z triedy p.uč. Steinhübelovej.