Školský rok 2016-2017

  • Dzubáková Žofia – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobný odbor - spev. Študovala pod umeleckým vedením Mgr. Jany Jazudekovej
  • Ester Pavlejová sa umiestnila druhá v poradí na prijímacích skúškach na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru a na tú istú školu bola prijatá Sophia Albert. Obe žiačky z triedy Mgr.Emílie Steinhübelovej.

  • Celoslovenskej súťaže Hľadá sa muzikálová hviezda v ZUŠ Hálkova v Bratislave sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. III. cenu v druhej kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art.. Dní Miloša Ruppeldta v Bratislave sa zúčastnili žiaci dychového oddelenia – čestné uznanie získal Gabriel Kováč v hre na trúbku a Marianna Rajecová v hre na klarinet. Obaja pracovali pod umeleckým vedením Romana Hudeca DiS.art.
  • Medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý drak s témou Jules Verne – Svet dobrodružstiev sa zúčastnil Ľubor Boženík a získal diplom v kategórii prác jednotlivcov.
  • Výtvarnej súťaže Snívalo sa mi v Zvolenskej Slatine sa zúčastnil Walter Steinhübel z triedy p. uč. Ábelovej – získal krásne II. miesto.