Školský rok 2015-2016

  • Velčíková Michaela – prijatá na Konzervatórium v Bratislave, hudobno-dramatický odbor. Študovala pod umeleckým vedením Romana Müllera,DiS.art.
  • Acechovská Silvia – prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava- odbor reklamná tvorba
  • Meňhert Matúš - prijatý na Združenú strednú školu Tokajícka ul. Bratislava – odbor grafika-reklama
  • Rauszová Lenka - prijatá na Združenú strednú školu Tokajícka ul.Bratislava – odbor textilný dizajn
  • Pipíška Adam - prijatý Súkromnú strednú školu dizajnu Ilavská cesta - odbor priemyselný dizajn.
    Všetci študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
  • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v I. kategórii získala Andrea Gajdošová. Pracovala pod umeleckým vedením Tomáša Slobodu, DiS. art..
  • Súťaže POP HIT 2016 sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia – Michaela Velčíková III. miesto v IV. kategórii. Pracovala pod umeleckým vedením Romana Müllera, DiS. art..
  • Súťaže XXII. Bienále fantázie 2016 v Martine sa zúčastnilo 16 žiakov, čestné uznanie získali Alex Mc William a Maxim Baroš z triedy p.uč. Ábelovej a Alexandra Lachová z triedy p. uč. Steinhübelovej