Školský rok 2014-2015

  • Belánik Marek – prijatý na Strednú umeleckú školu Tokajícka v Bratislave, odbor grafický dizajn
  • Christoph Albert – prijatý na SUŠ animovanej tvorby, odbor grafický dizajn.
    Obaja študovali pod umeleckým vedením Mgr. Emílie Steinhübelovej
  • Celoslovenskej súťaže Muzikálová hviezda v divadle Nová scéna sa zúčastnili žiačky speváckeho oddelenia. II. cenu v prvej kategórii získala Ester Jezberová, mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne získala Janka Biznárová, školu úspešne reprezentovali aj Viktória Kurišková a Michaela Velčíková.
    Všetky žiačky pracovali pod umeleckým vedením Romana Müllera DiS. art.
  • Súťaže POP HIT 2015 sa zúčastnili žiačky Romana Müllera, DiS.art. – Viktória Kurišková získala III. miesto v III. kategórii, Ester Jezberová III. miesto v II. kategórii, Michaela Velčíková I. miesto v IV. kategórii