Školský rok 2013-2014

  • Vanesa Wallnerová bola prijatá na Strednú umeleckú školu na Tokajíckej ul. v Bratislave
  • Marko Debnár na súkromnú školu animovanej tvorby
  • Zuzana Števove na Strednú umeleckú škola v Trenčíne – odbor dizajn exteriér.
    Všetci traja žiaci pracovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Emílie Steinhübelovej.

  • III. ročníka celoslovenskej súťaže Výtvarno – hudobné nálady Zvolen sa zúčastnili žiaci výtvarného odboru. Zlaté pásmo – Ester Pavlejová, Katarína Uhrová a Peter Barica, Bronzové pásmo – Katarína Uhrová, Janka Števove a Katarína Jancurová. Za účasť získali diplom – Hana Tomová, Hana Bognárová, Katarína Bognárová a Tobiáš Hažer.
    Všetci žiaci pracovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Štefánie Ábelovej.