Školský rok 2012-2013

  • Katarína Veinhardtová bola prijatá na Strednú umeleckú školu odevnú v Trenčíne
    Andrej Nagy bol prijatý na Strednú umeleckú školu Jozefa Vydru v Bratislave - odbor priemyselný dizajn.
    Obaja žiaci sa pripravovali pod umeleckým vedením pani učiteľky Emílie Steinhübelovej.
  • Na Slovenskú technickú univerzitu - odbor architektúra bola prijatá Michaela Zbitáková, žiačka pani učiteľky Ábelovej.

  • Krajskej súťaže v komornej hre hudby renesancie a baroka sa zúčastnilo komorné trio – Anna Dittová, Dana Gracová a Kristína Kraljiková z triedy pána učiteľa Romana Hudeca a pani riaditeľky Jarmily Boškovej. Získali hodnotné I. miesto a Kristíne Kraljikovej bola udelená zvláštna cena za príkladnú klavírnu spoluprácu.
  • Komorné trio – Anna Dittová, Dana Gracová a Kristína Kraljiková sa úspešne zúčastnilo aj Beliczayho medzinárodnej súťaže v komornej hre v Komárne. Priniesli si krásne II. miesto.
  • Dňa 14.mája sa žiačky speváckeho oddelenia zúčastnili obvodného kola súťaže Slávik Slovenska 2013. Získali dve I. miesta – Kristína Hodvan v II. kategórii z triedy p.uč. Letkovej a Miriam Hergovičová v III. kategórii z triedy p.uč.Šatkovej