Školský rok 2011-2012

  • Adam Pipíška bol prijatý na Školu úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, odbor kamenosochárstvo.
  • Peter Horváth bol prijatý na Slovenskú technickú univerzitu, odbor záhradná architektúra.
    Obaja pracovali pod umeleckým vedením akademickej maliarky Štefánie Ábelovej.
  • Žiačka pani učiteľky Lucie Letkovej Viktória Hodvan bola prijatá na hudobno-dramatický i spevácky odbor Cirkevného konzervatória v Bratislave.

  • Na súťaži Slávik Slovenska 2012 v okresnom kole v Senci získala Ester Jezberová I. miesto v prvej kategórii,
  • Viktória Valentová I. miesto v druhej kategórii a Miriam Hergovičová II.miesto v tretej kategórii – všetky tri žiačky z triedy p.uč. Zlatice Šatkovej
  • Na klavírnej súťaži Schneiderova Trnava získalo III. miesto klavírne duo Kamila Kováčová a Paulína Rajecová z triedy pani riaditeľky Jarmily Boškovej.
  • Na súťaži Klavír v modernom rytme v Bojniciach sa na II. mieste umiestnila Veronika Donáthová z triedy pani učiteľky Žofie Šokovej.