Školský rok 2010-2011

  • Na stredné školy s výtvarným zameraním boli prijatí žiaci z triedy pani uč. Ábelovej – Dominika Pirošková, Denis Ondruš
    a Benjamín Podoba

  • v súťaži Slávik Slovenska 2011 získala v I. kategórii okresného kola súťaže v Senci 3. miesto Ester Jezberová z triedy pani uč. Šatkovej
  • na Medzinárodnej súťažnej prehliadke Júliusa von Beliczayho v komornej hre v Komárne získalo klavírne kvarteto: Tatiana Danková, Teodor Kolarovič, Tatiana Vokounová a Denisa Danišová z triedy pani uč. Boškovej 1. miesto
  • v súťaži Geológia a životné prostredie získali 1. miesto u jedného z porotcov Jana Števove a Barbara Beníková z triedy pani uč. Ábelovej