Školský rok 2009-2010

  • V hudobnom odbore sa súťaže Slávik Slovenska 2010 zúčastnili tri žiačky speváckeho oddelenia z triedy pani učiteľky Zlatice Šatkovej:
    • I. kategórii Patrícia Plešková, ktorá v okresnom kole získala čestné uznanie
    • II. kategórii Miriam Hergovičová, ktorá v okresnom kole súťaže v Senci získala 3. miesto
    • III. kategórii Michaela Antoniová, ktorá v okresnom kole súťaže v Senci získala 2.miesto.
  • Vo výtvarnom odbore sa súťaže Talent, umenie, kumšt zúčastnili dve žiačky z triedy pani učiteľky Štefánie Ábelovej:
    Michaela Farkašová a Eva Žůrková, ktorá postúpila do II. finálového kola celoslovenskej súťaže v Hodruši Hámroch kde získala čestné uznanie.