Skip to main content

Tanečný odbor

sa postupne znovu rozrastá. Žiaci prípravného ročníka navštevujú TO raz v týždni. Žiaci vyšších ročníkov už 2x do týždňa.

Základom výučby je odovzdať žiakom čo najširší záber z princípov klasického, ľudového, moderného, scénického tanca.
V prípravnom ročníku je to hudobno - pohybová náuka, na ktorej sa deti v predškolskom veku učia vnímať hudbu a rytmus, získavajú správne držanie tela a oboznamujú sa so základnými tanečnými prvkami. Vo vyšších ročníkoch je to tanečná príprava a tanečná prax. Neskôr pribúda klasický tanec ako hlavný predmet, ľudový tanec a moderný - novodobý tanec.

Žiaci každý rok nacvičia niekoľko tancov, s ktorými sa prezentujú na rôznych podujatiach školy i na viacerých mimoškolských kutúrno-spoločenských akciách.

Naše posledné aktivity