Skip to main content

HUDOBNÝ WORKSHOP zameraný na plechové dychové nástroje


Dátum a miesto konania: 12. máj 2023

Lektor workshopu:  Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD.

(prvý trubkár Slovenskej filharmónie, pedagóg hry na trúbke na Hudobnej fakulte VŠMU, člen Bratislava Hot Serenaders, Slovak Brass Quintet)

Workshop bol primárne určený žiakom základných umeleckých škôl, bez ohľadu na vek a hráčsku spôsobilosť. Prebiehal formou individuálnej práce lektora so žiakom a bol zameraný na všetky plechové dychové nástroje (trúbka, pozauna, tenor, barytón, lesný roh a tuba).

Foto: Andrej Kováč

0E9A2291
0E9A2296
0E9A2298
0E9A2300
0E9A2307
0E9A2310
0E9A2319
0E9A2323
0E9A2325
0E9A2332
0E9A2333
0E9A2343
0E9A2346
0E9A2350
0E9A2353
0E9A2368
0E9A2370
0E9A2374
0E9A2399
0E9A2407
0E9A2412
0E9A2420
0E9A2421
0E9A2448
0E9A2459
0E9A2461
0E9A2485
0E9A2492
0E9A2498
0E9A2501
0E9A2533
0E9A2538
0E9A2545
0E9A2568
0E9A2570
0E9A2576
0E9A2585
0E9A2604
0E9A2615
0E9A2627