Rada školy

Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Požár - zástupca rodičov žiakov školy

Členovia:
Mgr. Emília Steinhübelová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Andrej Kováč DiS.art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Marianna Rajecová - zástupca rodičov žiakov školy
Ing. Štefan Danko - zást. za inú právnickú osobu podieľajúcej sa na výchove a vzdelávaní
Ing. Jaroslav Vokoun - zástupca Obecného zastupiteľstva
PhDr. Mária Kisková - zástupkyňa Obecného zastupiteľstva