Vianočný koncert
15.12.2019

Interný koncert
15.10.2019

Výchovný koncert pre MŠ
31.05.2019

Deň Matiek
31.03.2019

Adventný koncert
10.12.2019

Dni obce
13.06.2019

Záverečný koncert
26.05.2019

Koncert učiteľov
31.03.2019

Adventný koncert
03.12.2019

Namotaná - Derniéra
8.10.2019

Divadelný večer
19.05.2019

Interný koncert
19.03.2019

Interný koncert
12.11.2019

Absolvectský koncert
09.06.2019

Namotaná
17.05.2019

Interný koncert
19.02.2019