Dni obce
13.06.2019

Divadelný večer
19.05.2019

Interný koncert
19.03.2019

Absolvectský koncert
09.06.2019

Namotaná
17.05.2019

Interný koncert
19.02.2019

Výchovný koncert pre MŠ
31.05.2019

Deň Matiek
31.03.2019

Záverečný koncert
26.05.2019

Koncert učiteľov
31.03.2019