Spoločný koncert
04.12.2018

Interný koncert
19.06.2018

Koncert v Kaštieli
17.05.2018

Interný koncert
13.02.2018

Spoločný koncert
03.12.2018

KIDS
23.-24.06.2018

Interný koncert
17.04.2018

Interný koncert
23.01.2018

Interný koncert
20.11.2018

Záverečný koncert
27.05.2018

Vernisáž výtvarného odboru
9.4.2018

Interný koncert
16.10.2018

Divadelno-Tanečno-Výtvarný večer
26.05.2018

Interný koncert
20.03.2018