Skip to main content
  • rok: 2012

Vianočný koncert
15.12.2012

  • rok: 2012

Divadelný večer
16.6.2012

  • rok: 2012

Vernisáž výtvarného odboru
12.6.2012

  • rok: 2012

Záverečný koncert
10.6.2012

  • rok: 2012

Absolventský koncert
13.5.2012