Skip to main content

Tanečno-výtvarné popoludnie | Absolventská výstava VO | Predstavenie absolventov 2. 6. 2024


 Tanečno-výtvarné popoludnie - Foto: Andrej Kováč

01 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
02 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
03 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
04 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
05 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
06 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
07 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
08 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
09 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
10 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
11 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
12 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
13 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
14 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
15 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
16 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
17 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
18 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
19 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
20 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
21 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
22 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
23 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
24 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
25 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
26 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
27 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
28 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
29 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
30 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
31 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
32 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
33 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
34 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
35 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
36 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
37 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
38 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
39 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
40 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
41 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
42 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
43 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
44 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
45 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
46 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
47 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
48 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
49 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
50 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
51 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
52 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
53 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
54 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
55 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
56 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
57 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
58 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
59 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
60 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
61 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
62 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
63 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
64 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
65 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
66 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
67 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
68 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
69 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
70 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
71 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
72 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
73 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
74 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
75 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac
76 Tanecno vytvarne popoludnie 2024 06 02 foto Andrej Kovac


Absolventská výstava VO - Foto Andrej kováč, Zuzana Spodniaková

01 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
02 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
03 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Andrej Kovac
04 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
05 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
06 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
07 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Andrej Kovac
08 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
09 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
10 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Andrej Kovac
11 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Zuzana Spodniakova
12 Absolventska vystava 2024 06 02 07 foto Andrej Kovac


ABSOLVENTI 2023/2024

TANEČNÝ ODBOR

Triedny učiteľ: Jozef Manák, DiS. art.

 • Adela Dráb
 • Karina Gajduk
 • Petra Maďarová
 • Sára Maruškaničová
 • Eliana Navarová
 • Tamara Ela Trelová
 • Ema Alexandra Turková
 • Erika Laura Turková
 • Miriam Štefanková

VÝTVARNÝ ODBOR

Triedna učiteľka: Mgr. Emília Steinhübelová

 • Nataša Čambalová
 • Matúš Franko
 • Noemi Kalová
 • Sofia Krivoňáková
 • Alexandra Lachová
 • Ema Masárová
 • Alica Uhrinová
 • Richard Vachula
 • Sofia Výbochová
 • Ela TomováEma Turkovičová

HUDOBNÝ ODBOR

Hra na priečnej flaute
triedna učiteľka: Mgr. art. Stanislava Cvancigerová

 • Lujza Tychánska

Hra na klavíri
triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Čambálová

 • Adam Palko 

 

 

Program