Skip to main content

Spoločný koncert 4.12.2017 - 5.12.2017


 PROGRAM KONCERTU

Fotogaléria zo spoločného Koncertu so ZUŠ Vrbenského 5.12.2017
Fotogaléria Zo Spoločného Koncertu So ZUŠ Vrbenského 4.12.2017 

 

Základná Umelecká Škola, Bernolákovo
Základná Umelecká Škola, Vrbenského 1, Bratislava
Spoločný Koncert
4.12. 2017 O 17.00 Hod.
Nemecký Kultúrny Dom

 1.  Ej, horou, horou – valaská ľudová pieseň

Dalibor Hrnčíř  -  fujara 1./1./I.st.
pedagóg: Rudolf Cikatricis
ZUŠ, Vrbenského

2. A. Adam,  J. Michna z Otradovic
Holy Night; Andělské přátelství

 

Laura Rodriguez – zob. flauta  2./1./I.st
korepetítor: Miriam Rodriguez Brüllová  - gitara
pedagóg: Milan Baďo, DiS. art.
ZUŠ, Vrbenského

 

3. F. Sinatra – Have yourself
a Merry Little Christmas

 

Svetozár Nehéz -spev: 2./1./I.st
pedagóg: Roman Müller, DiS. art.
ZUŠ Bernolákovo

 

4. W. A. Mozart – Aria

 

Paula Križanová – zobcová flauta 1./2./I.st
korepetítor: Mgr. Daniela Škottová - klavír
pedagóg: Andrej Kováč, DiS. art.
ZUŠ Bernolákovo

 

5. I. Berlin – White Christmas

 

Martin Šantavý – saxofón 1./2./I.st.
Veronika Jánošová – keyboard 4./2./I.st.
pedagóg: Ján Hyža, DiS. art
ZUŠ, Vrbenského

 

6. L. Boccherini – Menuet

Bronislava Rajecová – husle 4./1./I.st.korepetítor: Mgr. Daniela Škottová - klavír
pedagóg: Mgr.art. Agnesa Janovičová, PhD.
ZUŠ Bernolákovo

 

7. O, come all ye faithfull
Vianočná koleda arr.Ch.Bruce

 

Komorný súbor Strunky
hudobný sprievod: Štefan Turza – klavír2./ŠPD
Mgr. art. Martina Kachlová - zvonkohra
pedagógovia: Z. Janáková
Mgr. art. Kristína Koneval
PaedDr. Marta Žáková
MgA. JanaIgnácová
ZUŠ, Vrbenského

 

8. Mantovani and his orchestra
Kráľovné Vianoc

 

Tanečná skupina 3./1./I.st.
pod vedením Jozefa Manáka, DiS. art.
ZUŠ Bernolákovo

 

9.  J. Clarke – Rondo

 

Gabriel Kováč  – trúbka 3./2./I.st.
Kamila Kováčováklavír 3./2./I.st.
pedagógovia: Roman Hudec, DiS. art.
Mgr. Jarmila Bošková
ZUŠ Bernolákovo

 

10. J. A. Hasse - Sonata IV. - Largo, Presto

 

Martin Rybár – zobcová flauta 1./2./I.st.
Aneta Oujezdská - husle 1./2./I.st.
korepetítor: Melinda Dvořáková, DiS. art
pedagógovia: Milan Baďo DiS. art.
PaedDr. Marta Žáková
ZUŠ, Vrbenského

 

11. Duffy – Warwick Avenue

 

Andrea Gajdošová – spev 3./2./I.st.
pedagóg: Tomáš Sloboda, DiS. art.
ZUŠ Bernolákovo

 

12. Tichá noc, arr. Tomáš Rojček

 

Ela Hlucháňová – violončelo 1./2./I.st.
Judita Illéšová – violončelo 2./1./I.st.
Carla Kolek – violončelo 1./2./I.st.
Mgr. art. Kristína Koneval
pedagóg: Mgr. art. Kristína Koneval
ZUŠ, Vrbenského

13.  Z. Fibich – Poem

 

Marianna Rajecová – klarinet 3./2./I.st.
korepetítor: Bc. Tatiana Danková
pedagóg: MgA. Zuzana Hudecová
ZUŠ Bernolákovo

14. L. Frýdová, Z. Kollárová
Vianočná tržnica

 

žiaci LDO – 1./1./I.st a 2./1./I.st.
pedagóg: Mgr. art. Zuzana Kollárová
ZUŠ, Vrbenského

 

15. Beyonce& Naughty Boy – Running

 

Simona Balážová– spev 1./II.st.
pedagóg: Tomáš Sloboda DiS. art.
ZUŠ Bernolákovo

16. Here is joy for every age
 We wish you a Merry Christas

 

Gitarky
pedagógovia: Michaela Brusnická DiS. art.
Juraj Zaujec,DiS. art.
ZUŠ, Vrbenského

 

17. D. Šostakovič – Prelúdium

 

Laura Dávidová husle 2./2./I.st
Martin Luknár- husle 3./2./I.st.,
Štefan Turza – klavír 2./ŠPD
pedagógovia: Zita Janáková,
PaedDr. Marta Žáková,
MgA. Jana Ignácová
ZUŠ, Vrbenského

 

18. C. Domeniconi – Bossa Triste

Peter Tomčík  – gitara 2./2./I.st      
pedagóg: Mgr.art. Alen Petráš

19. C. Gurlitt – Gavota         
pre šesťručný klavír                                                 

 

Kamila Kováčová klavír 3./2./I.st.
Tabita Káčerová  - klavír 3./2./I.st.
Paulína Rajecová – klavír  2./II.
pedagóg: Mgr. Jarmila Bošková
ZUŠ Bernolákovo

             Želáme Vám pekný umelecký zážitok a pokojné prežitie vianočných sviatkov

 

Základná Umelecká Škola, Bernolákovo
Základná Umelecká Škola, Vrbenského 1, Bratislava
Spoločný Koncert
5.12. 2017 O 17.00 Hod.
 Kultúrny Dom Bernolákovo 

 

1.

Cantus Catholici: Narodil sa Kristus Pán      

 

Terézia Florišová – zob. flauta (3./1./I.st.)
Rea Pupáková - zob. flauta (3.r.1.č./I.st.)
Martina Morandell -  altová flauta (2.r.2.č./I.st.)
pedagóg: Ján Hyža, DiS. art.

2.

Duffy – Warwick Avenue

Andrea Gajdošová 3.roč.2.časť – spev
pedagóg: Tomáš Sloboda DiS.art.

3.

Tradičná francúzska vianočnákoleda:
Entre le boeuf et l'âne gris

           

Caroline Gaulard - spev (1./1./I.st.)
Martin Luknár - husle, 3.r. 2.č. I.st.
pedagógovia: Mgr. Michaela Heráková,
PaedDr. Marta Žáková
korepetítor: Melinda Dvořáková DiS.art.

4.

C.Domeniconi – Bossa Triste 

Peter Tomčík 2.roč.2.časť – gitara
pedagóg: Mgr.art. Alen Petráš

5.

Alan Menken: Pane, si jedným z nás

 

Ela Hlucháňová - spev (2./2./I.st.)
pedagóg Mgr. Michaela Heráková
korepetítor: Melinda Dvořáková DiS. art.

6.

L.Boccherini – Menuet

 

Bronislava Rajecová 4.roč.1.časť – husle    
pedagóg: Mgr.art. Agnesa Janovičová PhD
korepetítor: Mgr. Daniela Škottová

7.

Beyonce& Naughty Boy – Running

 

Simona Balážová 1.roč. II. stupeň – spev
pedagóg: Tomáš Sloboda DiS.art.

 

8.

D.Šostakovič: Prelúdium klavírne trio

 

Laura Dávidová – husle (2./2./I.st.)
Martin Luknár - husle (3./2./I.st.)
pedagógovia: Zita Janáková, PaedDr. Marta Žáková
korepetítor: MelindaDvořákováDis. art

9.

Mantovani and his orchestra
Kráľovné Vianoc 

 

3.roč.1.časť – Tanec
pedagóg: Jozef Manák DiS.art.

 

10.

R. Schumann: Uspávanka

 

Katarína Jonásová - klavír (2./2./I.st.)
pedagóg: PhDr. Oľga Duchová

 

11.

J. Strauss : Na krásnom modrom Dunaji

 

Júlia Meňhertová - 2.roč.2.časť – pr.flauta
Zuzana Sekerková - 2.roč.2.časť – pr. flauta                
pedagóg: Mgr.art. Paulína Hilčíková
korepetítor: Mgr.art. Alen Petráš

 

12.

Valaská pieseň: Ej horou, horou

Dalibor Hrnčíř - ľudové nástroje-fujara (1./1./I.st.)
pedagóg: Rudolf Cikatricis

13.

C. Gurlitt – Gavota

Kamila Kováčová – klavír 3.roč.2.časť
Tabita Káčerová - klavír 3.roč.2.časť
Paulína Rajecová - klavír 2.roč. II.stupeň
pedagóg: Mgr. Jarmila Bošková

14.

R.Lopez: Frozen – Von to dám Ľadové princezné       

 

Tanečná skupina 4.ročník (4r./1.č/1.)
spoluúčinkujú: Ela Hlucháňová- spev (2./2./I.),
Carla Kolek – spev (4r./1.č/1.)
pedagógovia: Bc. Miroslava Peterská,
Mgr. Michaela Heráková
korepetítor: Melinda Dvořáková Dis. art

15.

Z. Fibich: Poem          

Marianna Rajecová 3.roč.2.časť – klarinet
pedagóg: MgA Zuzana Hudecová
korepetítor: Tatiana Danková Bc.

16.

Irving Berlin: White Christmas

Matej Múčka - saxofón (3./2./I.st.)
Filip Kubica - keyboard (4.r.2.č./I.st.)
pedagóg: Ján Hyža, DiS.art.

17.

Koledy:  Nesiem vám noviny, Štastie, zdravie

Flautový súbor                                 
pedagóg: Roman Hudec DiS.art.

18.

Mikuláš Schneider-Trnavský: Aké to svetlo

 

Terézia Florišová –zob.flauta (3./1./I.st.)
Rea Pupáková - zob. Flauta (3.r.1.č./I.st.)
Martina Morandell -  altová flauta (2.r.2.č./I.st.)
pedagóg: Ján Hyža, DiS. art.

 

19.

A.Rieu, J. Denver – Annie´s song

4.roč.1.časť – Tanec
pedagóg: Jozef Manák DiS.art.

20.

Metallica: Nothing else matters

 

Lucia Maršallová -violončelo(2.ŠPD)
Mária Vlčekova violončelo(3./1./I.)
Katarína Vyskočova, - violončelo (3.1./1.)
pedagóg: Mgr. art. Kristína Koneval
korepetítor: Mgr.art. Kristína Koneval

 

21.

L.Bernstein – America – West Side Story

2.roč.2.časť, 1.roč.II.stupeň – LDO
pedagóg: Tomáš Sloboda DiS.art.

 

22.

Vianočná koleda-arr Ch.Bruce:
O Come, all ye faithful

 

STRUNKY - Komorný súbor Strunky
pedagógovia: Zita Janáková,
Mgr. art.Kristína Koneval,
PaedDr. Marta Žáková
Melinda Dvořáková DiS. art.,
Mgr. art Martina Kachlová

 

 

Prajeme vám krásny umelecký zážitok a príjemné prežitie vianočných sviatkov

Program