Skip to main content

Interný koncert 23.2.2021


 1. Michal Vanko, Slovenská ľudová: Kohútik jarabý
 2. Eliška Foltýnová, Alojz Šebestík: Uspávanka: Aka-tika
 3. Tereza Škottová, Mykola Leontovič: Pieseň zvonov
 4. Dorota Hrušová, Slovenská ľudová: Z brezového dreva
 5. Tereza Škottová, Kamil Šebek: Kohútik jarabý
 6. Tereza Koporcová, A. Sarauer: Maličká som, Slovenská ľudová: Búvaj dieťa krásne
 7. Gabriel Kováč,  Miloslav Klement: Uspávanka
 8. Peter Milan, Bruno Mars: Uptown
 9. Lucia Sofia Rašlová, Slovenská ľudová: Paste sa husičky
 10. Rebeka Antalíková, Kamil Šebek: Kohútik jarabý
 11. Laura Kinčešová, A. Sarauer: Tanček, S. Majkapar: Na ihrisku
 12. Kristián Pleško, Johann Sebastian Bach, Menuet
 13. Jakub Salaj, Miloslav Klement: Uspávanka
 14. Miriam Višňovská: Jane Smisor Bastien: Jingle Bells
 15. Monika Habalová, Anonym: Francúzsky pochod
 16. Lucia Boďová, William Gillock: Zvony
 17. Tobias Antalík a Abigail Antalíková, Miloslav R. Procházka: Tanec
 18. Klára Podobná, Anonym: Francúzsky pochod
 19. Andrej Požár, Alan Walker: Faded
 20. Daria a Radka Čechovičová, Daniela Hevier: Buvirozprávka pre blchu
 21. Jana Habalová, Emil Hradecký: Blší kankán
 22. Alžbeta Chadimová, Thomas C. Brezina: Prípad pre teba a Tigrí tím: Biela pani
 23. Dawson Rice, Francúzska tradičná koleda: Angels from there alms of glory
 24. Kristína Čajková, Robert Schumann: Veselý roľník
 25. Viktória Malíková, Friedrich Burgmüller: Potôčik
 26. Ela Tomová, Miloslav Hošek: Baročko
 27. Veronika Liptáková, David Williams: Rozmaznan. Róbert
 28. Rebeka Lenka Mikudíková, Ludwig van Beethoven: Romanze
 29. Lujza Tychánska, Frauke Scheunemannová: Pohroma z konzervy. A keby len to!
 30. Michaela Dobošová, Francis Lai: Love Story
 1. Michal Vanko, Slovenská ľudová: Kohútik jarabý
 2. Eliška Foltýnová, Alojz Šebestík: Uspávanka: Aka-tika
 3. Tereza Škottová, Mykola Leontovič: Pieseň zvonov
 4. Dorota Hrušová, Slovenská ľudová: Z brezového dreva
 5. Tereza Škottová, Kamil Šebek: Kohútik jarabý
 6. Tereza Koporcová, A. Sarauer: Maličká som, Slovenská ľudová: Búvaj dieťa krásne
 7. Gabriel Kováč,  Miloslav Klement: Uspávanka
 8. Peter Milan, Bruno Mars: Uptown
 9. Lucia Sofia Rašlová, Slovenská ľudová: Paste sa husičky
 10. Rebeka Antalíková, Kamil Šebek: Kohútik jarabý
 11. Laura Kinčešová, A. Sarauer: Tanček, S. Majkapar: Na ihrisku
 12. Kristián Pleško, Johann Sebastian Bach, Menuet
 13. Jakub Salaj, Miloslav Klement: Uspávanka
 14. Miriam Višňovská: Jane Smisor Bastien: Jingle Bells
 15. Monika Habalová, Anonym: Francúzsky pochod
 16. Lucia Boďová, William Gillock: Zvony
 17. Tobias Antalík a Abigail Antalíková, Miloslav R. Procházka: Tanec
 18. Klára Podobná, Anonym: Francúzsky pochod
 19. Andrej Požár, Alan Walker: Faded
 20. Daria a Radka Čechovičová, Daniela Hevier: Buvirozprávka pre blchu
 21. Jana Habalová, Emil Hradecký: Blší kankán
 22. Alžbeta Chadimová, Thomas C. Brezina: Prípad pre teba a Tigrí tím: Biela pani
 23. Dawson Rice, Francúzska tradičná koleda: Angels from there alms of glory
 24. Kristína Čajková, Robert Schumann: Veselý roľník
 25. Viktória Malíková, Friedrich Burgmüller: Potôčik
 26. Ela Tomová, Miloslav Hošek: Baročko
 27. Veronika Liptáková, David Williams: Rozmaznan. Róbert
 28. Rebeka Lenka Mikudíková, Ludwig van Beethoven: Romanze
 29. Lujza Tychánska, Frauke Scheunemannová: Pohroma z konzervy. A keby len to!
 30. Michaela Dobošová, Francis Lai: Love Story