Skip to main content

Adventný koncert 21.12.2020


 1. Andrej Gál, Franz Xaver Gruber : Tichá noc
 2. Jakub Hajach , Václav Flégl : Ešte dnes a Řekni , řekni jí
 3. Eliška Foltýnová , Ej Jane, Jane
 4. Tereza Koporcová , Václav Flégl : Ešte dnes
 5. Dorota Hrušová , Slovenská ľudová pieseň: Dobrú noc má milá
 6. Lucia Vinarčíková , Wolfgang Amadeus Mozart: Allegretto
 7. Lucia Sofia Rašlová , Anonym: Kuki , kuki a Kto si prsty líže
 8. Júlia Švorecová , Miloslav Klement: Uspávanka
 9. Carla Ricetti : Tatiana Stachak : Argentínsky tanec
 10. Zoja Roguľová : Slovenská ľudová pieseň: Vež ti zajdu i ja zajdu
 11. Adela Kováčová, Anonym: Menuet
 12. Lucia Boďová , Izák Berkovič : Variácie
 13. Júlia Safková , Slovenská ľudová koleda: Do hory, do lesa
 14. Ružena Danihelová , Antonín Dvořák : Struna naladená
 15. Šimon Fekete , The Beatles : Yesterday
 16. Adam Juriga Slovenská ľudová koleda: Pastieri, pastieri
 17. Jana Habalová , Claudia Tischerová : Zajac Róbert na vianočnom trhu
 18. Paulína Bognárová , Georg Friedrich Händel : Sonatína
 19. Alexandra Čambálová , César Franck : Panis angelicus
 20. Timotej Števove , Jeremiah Clark : Pochod
 21. Adriana Sublardová , Alan Menken : God help the outcasts
 22. Karolína Guotová , Ilona Jurníčková : Hosovská romanca
 23. Andrej Varga, Michal Krčma/ Antonín Vaigl : Kvapík
 24. Svetozár Nehéz , Britney Spears : One more time
 25. Peyton Daniel Rice , Muzio Clementti : Sonatína G dur, 3. časť Allegro
 26. Bronislava Rajecová , Antonio Vivaldi : Koncert a mol pre husle
 27. Adela Zajíčková , Elena Borisova: At the beautiful medditeranean palace
 28. Alexander Požár , Jean Philippe Rameau : Tambourin
 29. Margaréta Fabianová , Sebastian Yradier : La Paloma
 30. Filip Szaksz , Christof Willibald Gluck : Boureé
 31. Gavin Rice , Muzio Clementti : Sonáta B dur pre 2 klavíre
 32. Marianna Rajecová , Jacques Offenbach : Barkarola
 33. Sean Marc Korbaš , Camille Saint Saens : Danse Macabre
 34. Miriam Nemešová , Vilém Blodek : Koncert D dur pre flautu
 35. Laura Kinčešová , Martin Velíšek : Veselé Vánoce

Program