Rada školy

Predseda rady školy:
Ing. Rastislav Požár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Členovia:
JUDr.Katarína Burešová - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Katarína Koporcová - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Ing. Alexander Molnár - zástupca za obecné zastupiteľstvo
Andrej Kováč DiS.art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Emília Steinhübelová - zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Ing. Martina Brunel - zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Mária Habalová, PhD. - zástupca rodičov žiakov školy
Slávka Múčková - zástupca rodičov žiakov školy
Mgr. Marianna Rajecová - zástupca rodičov žiakov školy
Mária Nagyová - zástupkyňa nepedagogických zamestnancov

Zápisnice zo zasadnutí rady školy:

Naše posledné aktivity

© 2006 - ZUŠ Bernolákovo